Timmer Kantoormeubelen

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring
De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gegevensverwerking
Timmer Kantoormeubelen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt (bijvoorbeeld via mail, mondeling, afgifte visitekaartje of via aanmelding op onze website).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kvk-nummer
 • BTW-nummer
 • Klantnummer

Het doel van de gegevensverwerking
Uw gegevens worden met de volgende doelen opgeslagen:
 • Het mogelijk maken van communicatie tussen Timmer Kantoormeubelen BV en haar relaties;
 • Het uitvoeren van desbetreffende overeenkomsten tussen Timmer Kantoormeubelen BV en haar relaties en de daar aan gerelateerde informatie;
 • Administratieve doeleinden;
 • Het versturen van e-mails met de volgende inhoud; nieuwsbrieven, prijslijsten, aanbiedingen, uitnodigingen en andere updates over dienstverlening.

Duur van opslaan
Bij alle gegevens die wij opslaan houden wij ons aan het termijn van de wettelijke bewaarplicht. Uw e-mailadres blijft tevens in ons nieuwsbrief adressenbestand opgeslagen, totdat u aangeeft uwzelf te willen verwijderen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

Statistieken / GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  

Gebruik van cookies
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens
Iedere klant heeft uiteraard het recht om haar gegevens in te kijken, te rectificeren of te verwijderen. Tevens kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door contact op te nemen via info@timmerkantoormeubelen.nl. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op het gebied van de privacybescherming.

Onze contactgegevens
Timmer Kantoormeubelen BV
Muskushouwsestraat 22
6666 MC HETEREN
info@timmerkantoormeubelen.nl
024-3237999

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.